Addressable Gen 2 RGB LED Controller | Cooler Master
LED ARGB THẾ HỆ THỨ 2
Kết nối USB 9 Pin
Kết nối Nguồn SATA 5 V
Bộ điều khiển
Bộ điều khiển LED ARGB Thế hệ thứ 2 mới cung cấp cho bạn khả năng điều khiển để dễ dàng cá nhân hóa các thiết bị của bạn trong một phụ kiện có kích thước nhỏ gọn. Cùng với phần mềm MasterPlus+, hãy tùy chỉnh các thiết bị LED ARGB Thế hệ thứ 2 của bạn với các lựa chọn màu LED riêng lẻ, chế độ chiếu sáng và hiệu ứng hình ảnh.
Chế độ Thở
Chế độ Đa lớp
Chế độ Đa lớp cho phép bạn tùy chỉnh từng thiết bị với hiệu ứng ánh sáng riêng.
Chế độ Tùy chỉnh
Chế độ Tùy chỉnh cho phép bạn tùy chỉnh từng bóng LED riêng lẻ với các màu sắc khác nhau.
Tương thích ngược
Tương thích với ARGB thế hệ thứ 2 và các thiết bị ARGB tiêu chuẩn, kết nối tất cả các thiết bị của bạn chỉ bằng một phụ kiện.