11th Gen Intel® Core™ Ready Coolers | Cooler Master
Cool to the
core
"BẬT MÍ" DANH SÁCH NHỮNG CHIẾC TẢN NHIỆT ĐÃ SẴN SÀNG
BỘ XỬ LÝ INTEL® CORE™ S-SERIES THẾ HỆ THỨ 11
MÁT ĐẾN TỪNG CORE: Giải pháp tản nhiệt mà Cooler Master cung cấp để đáp ứng nhu cầu làm mát nhằm giải phóng toàn bộ sức mạnh của Intel® Core™ S-series thế hệ thứ 11. Tất cả các bộ tản nhiệt khí và tản nhiệt bằng chất lỏng của Cooler Master đều tương thích với bộ xử lý máy tính để bàn Intel® Core™ S-series thế hệ thứ 11.
INTEL CORE SERIES THẾ HỆ THỨ 11
CHUYÊN GIA LÀM MÁT ĐỀ XUẤT
BỘ XỬ LÝ
INTEL CORE i9
11900
8
nhân
16
luồng
lên đến 5.3
GHz
lên đến 125W TDP
BỘ XỬ LÝ
INTEL CORE i7
11700
8
nhân
16
luồng
lên đến 5.0
GHz
lên đến 125W TDP
BỘ XỬ LÝ
INTEL CORE i5
11600 / 11500 / 11400
6
nhân
12
luồng
lên đến 4.9
GHz
lên đến 125W TDP